LOSZ logo

Rólunk

A lakásszövetkezetek érdekképviselete első alkalommal a '60-as évek közepén jelent meg az akkor már működő szövetkezetek országos szövetsége keretein belül. A tanácsi értékesítésű szövetkezeti lakások piacra kerülésével egyidejűleg létrejött érdekképviselet egy sajátos lakásszövetkezeti formát eredményezett, ahol a lakásszövetkezet tagjai a szövetkezeti tulajdonban álló épület lakásaiban magántulajdont szerezhettek. A '70-es és a '80-as évek dinamikus lakásépítési programjainak köszönhetően 1280 lakásszövetkezet jött létre, és az általuk kezelt lakásszám megközelítette a 300 ezret.

1990-ben bekövetkező politikai és gazdasági átalakulás az érdekképviseleti tevékenységben is új szervezeti megújulást hozott. Az addig főosztályi szinten szerveződő lakásszövetkezeti érdekképviselet 1990. májusában a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége (LOSZ) néven alakult újjá és kezdett önálló ágazati érdekképviseleti tevékenységet. Az országos érdekképviselet megalakulását követően megyei szinten is újjá szerveződtek a lakásszövetkezeti ágazatba tartozó érdekképviseletek és ezek váltak közvetlen tagjává a LOSZ-nak. Bár az országos szövetségben a tagság önkéntes alapú és a lakásszövetkezetek a megyei szövetségeken keresztül közvetetten válhattak az országos szövetség tagjaivá, mégis az induláskor csaknem valamennyi Magyarországon működő lakásszövetkezeti ágazatba tartozó építő és fenntartó lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, üdülő és műhelyszövetkezet vált az új érdekképviselet tagjává.

Az elmúlt több mint 10 év alatt a lakáságazat meglehetősen ellentmondásos fejlődésen ment keresztül. A magas infláció, a megváltozott jövedelemviszonyok a lakásszövetkezeti építést gyakorlatilag teljesen visszavetették és a hangsúly a karbantartás, felújítás hatékony megvalósítására helyeződött át. Az érdekképviselet tevékenységében új elemként jelent meg ez a sajátos kihívás, valamint az a tény, hogy a lakásprivatizáció következtében a társasházak számának radikális növekedése e szektor érdekképviseletének, illetve érdekérvényesítésének megoldatlanságát mutatta. 1999-ben a LOSZ országos küldöttgyűlése úgy határozott, hogy tevékenységi körében a társasházi érdekérvényesítést is beiktatja, így a szövetség új nevet kapott, Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége. Az új név - a korábbi logó és rövidített LOSZ elnevezést megtartva - megújult és megerősödő érdekképviseleti tevékenységet is jelentett, azaz a LOSZ tovább vitte tagjai alapvető információs igényeinek ellátásához kapcsolódó feladatait, erőteljesebben juttatta kifejezésre a lakásszövetkezeti, társasházi jogi és működési környezet kialakításában vállalt szerepét, valamint az oktatás, továbbképzés területén szolgáltatási jelleggel új tevékenységi kört indított. 1994-től évről-évre erősödő részvétellel a LOSZ megjelent a nemzetközi érdekképviseleti területen is, tagjává vált a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Lakásszövetkezeti Szekciójának és az EU mellett működő Szociális Lakásügyi Bizottságnak (CECODHAS), ez utóbbi szervezetben létrejött Kelet-közép-európai szekciónak a LOSZ meghatározó szereplőjévé vált.

A LOSZ napjainkban több mint 1400 lakásszövetkezet és társasház tagjaként elismert érdekképviseleti szereplővé vált mind a hazai, mind a nemzetközi érdekérvényesítési területeken. A hazai viszonylatban tagja a Kormány által létrehozott kormányzati véleményező szerepet betöltő Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testületnek és ezen kívül számos más hazai építésügyben és lakásügyben érintett érdekképviseleti szervezettel is szoros együttműködést alakított ki, amit a jövőben nagyobb eredményességet célként kitűzve tovább kíván fejleszteni.

Az országos szövetséget 7 fős elnökség és 3 fős felügyelő bizottság irányítja, ellenőrzi, működését tagdíj, illetve vállalkozási, szolgáltatási tevékenységének bevételeiből finanszírozza. A LOSZ aktuális programjairól, lakásszövetkezeti, társasházi hírekről, az érdekkörébe tartozó tagokat érintő jogszabályokról, pályázati lehetőségekről az Otthonunk c. havi lapjából nyerhetnek tájékozódást tagjai.

Elérhetőségei: 1121 Budapest, Oltvány köz 6., tel: 331 1313, fax: 331 1396, Internet: www.losz.hu E-mail: losz@losz.hu

Ma 2018. 1. 23, kedd, Zelma napja van. Holnap Timót napja lesz.