LOSZ logo

2012-11-14 - LOSZ Elnöksége lakásszövetkezeti alapszabályminták alkalmazására vonatkozó ajánlása


A következőkben bemutatott alapszabálymintákat értelemszerűen kell (lehet) alkalmazni lakásszövetkezetre, lakásfenntartó szövetkezetre, építő és fenntartó szövetkezetre, üdülő, garázs, műhelyépítő és/vagy fenntartó szövetkezetre, stb., csak értelemszerűen a „lakásszövetkezet„ szó helyett a megfelelő lakásszövetkezeti típust kell érteni/beírni, természetesen az adott típus jellemzőihez, sajátosságaihoz és az adott épületek, konkrét adataihoz, valóságos feltételeihez alkalmazva.

A lakásszövetkezetek mindegyikének alapszabálya módosításra szorul a 2011. évi LXXVI. törvény következtében. Az a lakásszövetkezet, amely az alapszabálymódosítást nem hajtja végre, az egyrészt törvényességi felügyeleti, ellenőrzési jogkövetkezményekkel számolhat, másrészt 2012. január 23.-át követően alapszabályának a 2011. évi LXXVI. törvénnyel ellentétes rendelkezései hatálytalanná válnak. A lakásszövetkezetek alapszabály módosítása illeték és közzétételi költségtérítés köteles, ezek mértéke 15 000, illetve 3000 Ft. Minden esetben gondoskodni kell azonban ügyvédi - jogkörén belül jogtanácsosi - ellenjegyzéséről, és az alapszabály módosítására vonatkozó dokumentációt elektronikus eljárásban, elektronikus formában kell a cégbírósághoz benyújtani.

Az első alapszabályminta egy általános és valamennyi, a lakásszövetkezetekről szóló törvény által elvárt kérdést szabályzó alapszabály tervezete, mely tartalmazza a 2011. évi LXXVI. Törvényben bevezetett módosításokat részletesen, valamint igyekszik bőséges szabályozást adni a lakásszövetkezet alapszabályában felmerülő szabályozási területekről és azok tartalmáról (csak az ügyvezető elnöki, felügyelő biztosi forma marad ki belőle). Ez a minta teljes egészében a 2004. évi CXV. törvény szerkezetét követi. (LOSZ lakásszövetkezeti alapszabály-minta 1. letölthető: itt)

A második és a harmadik alapszabály minta egy egyszerűbb szerkezetet vesz alapul és kifejezetten lakásszövetkezeti alapszabályként funkcionál. A második egy ügyvezető elnököt és felügyelő biztost alkalmazó kisebb szövetkezetre vonatkozó minta (LOSZ lakásszövetkezeti alapszabály-minta 2. letölthető: itt), a harmadik alapszabályminta a több épületes, részközgyűlési rendszert alkalmazó szövetkezetekre került kialakításra (LOSZ lakásszövetkezeti alapszabály-minta 3. letölthető: itt)
E két minta elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönetet mondunk dr. Sonkádi Jánosnak, a Fogyasztási Szövetkezetek és Lakásszövetkezetek Heves Megyei Szövetsége titkárának.

Azt is kiemelnénk, hogy a különböző minták egyes, azonos szabályozási körre vonatkozó elemei egymással felcserélhetők, azaz lehetőség van a szabályozásból a leginkább célszerű, a lakásszövetkezethez leginkább illő megoldás kiválasztására. Hangsúlyozandó, azonban, hogy a lakásszövetkezeteknek, ill. e fogalomkörbe tartozó valamennyi lakásszövetkezeti típusnak (lakás, garázs, üdülő, műhely, nyugdíjasház, stb.) csak azokat a fejezeteket célszerű megtartani, de azokat is csak a helyi viszonyoknak megfelelően alkalmazni, melyek az adott lakásszövetkezet esetében indokolhatók és a tagság számára is elvárt szabályozási kérdésnek tekinthetők. Annak eldöntésében pedig, hogy melyek ezek a fejezetek csakis és kizárólag a lakásszövetkezetet ismerő, annak működésében tapasztalatot szerzett jelenlegi tisztségviselők, a lakásszövetkezet módosított alapszabálya előkészítésében közreműködő tagok, munkavállalók és kedvező esetben jogtanácsosok, ügyvédek nyújthatnak segítséget.

Azt is ki kell emelnünk, hogy gyakorlati tapasztalatok és a cégbíróságok megyei szerveződési és ennek megfelelően eltérően alakuló jogalkalmazási gyakorlatára tekintettel nem garantálható teljes egészében, hogy akár az egységes jogalkalmazási gyakorlat, akár ennek megyénként eltérő elemei, megoldásai teljes egészében és szerkezeti, értelmezési összefüggéseivel együtt elfogadják a LOSZ Elnöksége most kialakított és javasolt megoldásait. Erre tekintettel is szükség van – figyelembe a jogi képviselet kötelező jellegét is - egy a területet, a lakásszövetkezet sajátosságait és a helyi jogalkalmazási gyakorlatot ismerő ügyvédre, jogtanácsosra, az alapszabály módosítási folyamat során. Ez egy felelősségteljes és vélhetően a lakásszövetkezet jövőbeni működését is meghatározó feladat. Őszintén reméljük, hogy ez a mintaszabályzat e feladat ellátásához a helyi viszonyok ismerethiánya ellenére is számottevő segítséget tud nyújtani.

A LOSZ Elnöksége ez úton is felajánlja közreműködői segítségét azon lakásszövetkezeteknek, amelyek saját hatáskörükben alapszabálymódosítási feladatuk ellátásában gondokkal küzdenek. Ez a térítés ellenében végzett felajánlás mind az alapszabály szerkesztési, mind az ellenjegyzési tevékenységre, vagy akár egyes, ezen belüli tevékenységre is kiterjedhet.

LOSZ Elnöksége

 

 

További hírek:

Ma 2018. 1. 23, kedd, Zelma napja van. Holnap Timót napja lesz.