LOSZ logo

2012-11-14 - "Megjelent és megrendelhető a LOSZ által kiadott lakásszövetkezeti, társasházi kézikönyv"

"Megjelent és megrendelhető a LOSZ által kiadott lakásszövetkezeti, társasházi kézikönyv"

Megrendelő lap
(letölthető)

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET
Köszöntők

II. FEJEZET
A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény szöveges magyarázata
Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

CD Melléklet
A lakásszövetkezet alapszabálya (minta)
Szervezeti és működési szabályzat (minta)
Házirend (minta)
Az igazgatóság ügyrendje (minta)
A felügyelő bizottság ügyrendje (minta)

CD Melléklet
Aláírás minta
Tisztségviselő elfogadó nyilatkozata
Határozatok (köz-, küldöttgyűlés, igazgatóság) nyilvántartása (minta)
Közgyűlési meghívó (minta)
Küldöttgyűlési meghívó (minta)
Lakásszövetkezeti tag, vagy nem tag tulajdonos nyilvántartás
Meghatalmazás minta közgyűlésre
Meghatalmazás minta képviseleti eljárásra
Tagfelvételi nyilatkozat (minta)
Munkaszerződés határozott-, határozatlan időre
Tájékoztató az alapvető munkajogról

2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
2004. évi CXV. törvény indokolása a lakásszövetkezetekről
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes
egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségnek
sajátosságairól

III. FEJEZET
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII., valamint a 2009. évi LXXXIX. törvények szöveges magyarázata
2009. évi LXXXIX. törvény indokolása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
A 2003. évi CXXXIII., a Társasházakról szóló törvény 2009. évi LXXXIX. Törvényben meghatározott módosításainak értékelése
CD Melléklet
Társasház társasháztulajdont alapító okirata (minta)
Házirendje (minta)
Meghatalmazás minta ügyvédi eljárásra
Ingatlan nyilvántartási kérelem I-II. (minta)
Társasházkezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

CD Melléklet
Szervezeti Működési Szabályzat (minta)
Könyvvitel útmutató és példatár
Értékelési szabályok
Leltározási szabályzat
Pénzkezelési szabályok
Pályázatos felújítás elszámolása
A társasházak gazdálkodása, könyvvezetése és adózása

V. FEJEZET
A lakásszövetkezetek felügyelőbizottságainak ellenőrző munkájáról
Társasházak, lakásszövetkezetek tűzvédelme
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Villamos biztonságtechnikai (villámvédelmi) felülvizsgálat jogszabályi környezete
A felvonók biztonsági és műszaki szabályozása EN 81-80
Országos Településrendezési és Építési Követelmények 1998 (OTÉK)

VI. FEJEZET
Tájékoztató a jogszabályi CD mellékletben szerepeltetett jogszabályokról
13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészi törvényességi felügyeletről

CD Melléklet
Bírósági döntvények jegyzéke
Adóigazgatási, számviteli iránymutatások, kérdések
Jogszabályjegyzék
Számvitel
Lakásszövetkezeti és Társasházi belső szabályzat minta, hasznos irat
mellékletek

További hírek:

Ma 2018. 1. 23, kedd, Zelma napja van. Holnap Timót napja lesz.