Hírlevél

 

Tájékoztató

a közműves vízellátásról és az adójogszabályokról

 szóló törvény, illetve jogszabályváltozásról

 

A Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg a Kormány 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról. A rendeletben a bekötési főmérő és a mellékvízmérők jövőbeni elszámolási szabályait az 52.§-tól, a 64.§-ig találhatják meg az érdeklődők. A jogszabály a LOSZ honlapján a „jogszabályok” link alatt letölthető formátumban megtalálható, vagy letölthető innen.

Ugyanebben a közlönyben jelentek meg a 2015. évi adójogszabályok is. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk a hírlevél olvasóit, hogy a LOSZ a társasági adóval és az áfával kapcsolatos javaslatait a kormányzat nem vette figyelembe (a lakásszövetkezetek 10 millió forint árbevételig társasági adómentessége értékhatárának növelését, illetve az ESCO rendszerben kivitelezett fűtéskorszerűsítések esetén az érintett lakásszövetkezet, vagy társasház is érvényesíthesse a rezsidíj csökkentés kedvezményét).

A LOSZ javaslata mindettől függetlenül foglalkoztatta a tárcát, nevezetesen méltánytalannak tekinthető azon lakásszövetkezeti, társasházi tagok, tulajdonosok hátrányos helyzete, hogy az üzemeltetésre a szolgáltató részére átadott fűtési rendszer (kazán) esetén a lakásszövetkezettel, társasházzal a futamidő végéig kapcsolatban álló szolgáltató kapja a gázszámlát és miután ez a szolgáltató jogi személy számára a rezsidíj kedvezmény nem érvényesíthető. Ebből adódik az, hogy a lakásszövetkezetek társasházak tagjai, tulajdonosai sem részesülhetnek a rezsidíj csökkentés mértékében. Az érintett tárca az adószabályok változtatására mindettől függetlenül nem látott lehetőséget, viszont az ilyen szolgáltatást igénybe vevő házkezelő szervezetek számára megoldásként ajánlotta, hogy a házkezelő szervezetek a fennálló szolgáltatási szerződést kölcsönösen úgy módosítsák, hogy az energetikai szolgáltatást végző üzemeltetővel (gazdasági társasággal, vagy szolgáltatóval) kizárólag a központi fűtési rendszer felújításában és üzemeltetésében állapodnak meg, és ezzel egyidejűleg a házkezelő szervezetek (lakásszövetkezetek, társasházak) közvetlenül szerződnek az energiaszolgáltatóval a földgáz fogyasztásának biztosítása végett. Az ilyen szerződéses konstrukcióban viszont már a lakásszövetkezet vagy a társasház is lakossági fogyasztóként szerepel és részesülhet a rezsicsökkentésben. Mindezekre tekintettel javasoljuk az érintett házkezelő szervezeteknek, hogy soron kívül keressék meg a fűtéskorszerűsítésben velük kapcsolatban álló üzemeltetőt, vagy szolgáltatót és a fentieknek megfelelően kezdeményezzék a fennálló szerződés módosítását, illetőleg igényeljék a szerződésmódosítást követően a helyi energiaszolgáltatónál a számukra történő földgázfogyasztás közvetlen számlázását.

 

Budapest, 2014. december 4.

 

 

Farkas Tamás - elnök
Sánta Józsefné - irodavezetõ
1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: 36 1 331-1313, Fax: 36 1 331-1396
e-mail: losz@losz.hu,
internet: www.losz.hu