Hírlevél

 

A lakásszövetkezetek az új Ptk. megfelelőség tárgyában történő eljárás módosításáról

 

A LOSZ korábban közzétett egy segédletet és egy eljárásra vonatkozó ajánlást a lakásszövetkezetek új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos elvárásairól. Az Országgyűlés 2015. február végén megalkotta a 2015. évi II. törvényt a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról. Ebben a törvényben az Országgyűlés módosította a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényt.
A lakásszövetkezetek számára ez a módosítás lényeges könnyítést eredményez az új Ptk-nak való megfelelés köz- vagy küldöttgyűlési eljárásában. A módosításról az alábbi tájékoztatást adjuk közre.

  1. A LOSZ Elnöksége továbbra is határozottan javasolja, hogy a lakásszövetkezetek tekintsék át hatályos alapszabályukat, hogy az a lakásszövetkezetekről szóló hatályos törvény valamennyi elvárásának megfelel-e és az időközi lakásszövetkezeti törvény módosítási a lakásszövetkezet alapszabályában átvezetésre kerültek-e. Amennyiben ez a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy a lakásszövetkezet alapszabálya teljes körűen megfelel a lakásszövetkezetekről szóló törvény hatályos előírásainak, akkor gyakorlatilag csak annyi teendője van a lakásszövetkezet igazgatóságának, hogy a 2015 tavaszán sorra kerülő köz- vagy küldöttgyűlés elé egy olyan határozat tervezetet terjeszt be, miszerint a lakásszövetkezet működése megfelel a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV., illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek. Ezt a közgyűlési határozatot a köz- vagy küldöttgyűlés jegyzőkönyvében értelemszerűen rögzíteni kell, azonban a cégbíróságnak beküldeni nem kell.
  2. Amennyiben a lakásszövetkezet igazgatósága által az 1. pontban hivatkozott alapszabály felülvizsgálata azt eredményezi, hogy a lakásszövetkezetnél szükséges alapszabályt módosítani részben a korábbi lakásszövetkezeti törvényből fakadó módosítási kötelezettség mulasztásából, részben olyan igény felmerülése miatt, hogy az új Ptk-ban szereplő kérdéseket is – pl. új Ptk. jogi személyekre vonatkozó fejezetéből – be kívánnak iktatni az alapszabályba, akkor értelemszerűen a 2015. évi köz- vagy küldöttgyűlés elé be kell terjeszteni az alapszabály módosítást és az 1. pontban is már említett lakásszövetkezeti és új Ptk. törvényeknek való megfelelésről szóló határozat-tervezetet. Ezt a közgyűlési határozatot legkésőbb 2015. június 15-ig be kell küldeni a cégbíróságnak. A kifejezetten ezt a témakört érintő köz- vagy küldöttgyűlési határozat tekintetében beküldött cégbírósági változás bejelentés illetékmentes.

 

A fentiekben hivatkozott új törvénymódosítás tehát könnyítést jelent a Ptk-nak való megfelelés tekintetében és a módosítás egyidejűleg a mulasztás esetére is elvetette a büntetés kiszabásának kötelezettségét, viszont egy esetleges mulasztás során a cégbíróságnak kötelessége maradt a törvényességi felülvizsgálati eljárás indítása. Amennyiben csak az 1. pontnak megfelelő kötelezettség hárul a lakásszövetkezetre és a cégbíróság mégis törvényességi felülvizsgálati eljárást kezdeményez, akkor válik igazán szükségessé a javasolt közgyűlési határozat bemutatása és ezzel a cégeljárási vizsgálat le is zárható lesz. Ebből az következik, hogy célszerű minden lakásszövetkezetnek a megfelelőségről szóló, de cégbíróságnak be nem küldendő határozatot meghoznia.

Az új Ptk-nak való megfelelés törvényi módosítását az Országos Bírósági Hivatal közleményben is közzé tette melyet az érdeklődők  az alábbi linkeken tekinthetik meg.

http://www.birosag.hu/search/node/sz%C3%B6vetkezetek

http://www.birosag.hu/media/aktualis/letesito-okiratok-modositasa-az-uj-ptk-szerint

 

A fenti ajánlás természetszerűleg nem érinti a lakásszövetkezetek 2015 évi tavaszi köz- küldöttgyűlései elé beterjesztendő elmúlt évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás beterjesztési kötelezettséget. Azt továbbra is a korábbiakban követett gyakorlat szerint kell teljesíteni.

 

Budapest, 2015. március 18.

 Farkas Tamás - elnök
Sánta Józsefné - irodavezetõ
1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: 36 1 331-1313, Fax: 36 1 331-1396
e-mail: losz@losz.hu,
internet: www.losz.hu