Hírlevél

TÁJÉKOZTATÓ
a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözetének elszámolásáról szóló alkotmánybírósági határozatról

 

Tájékoztatjuk a lakásszövetkezetek, társasházak vezető tisztségviselőit, érintett tagjait, tulajdonosait, hogy a közelmúltban egyedi eseti ügyben az Alkotmánybíróság határozott a víziközmű szolgáltatásban eddig alkalmazott bekötési főmérő és a mellékvízmérők különbözetésnek számlázási gyakorlatáról. Az AB határozat a LOSZ honlap „Hasznos információk-közlemények” menüpont alatt található meg. (Ugyancsak itt olvasható a 2011. évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról.)

A LOSZ állásfoglalása alapján – az AB határozat jövőbeni értelmezéséből is ezt következtetve – mindazon esetekben, ahol a lakóközösség az adott bekötési főmérőhöz tartozó épület valamennyi vízvételi helyén szabályszerűen beépített, hitelesített és plombával ellátott mellékvízmérőt létesít, ezekre a mérőhelyekre mellékvíz-szolgáltatási szerződést is kötött a helyi szolgáltatóval (100%-os mérősítés!), akkor a bekötési főmérő kiiktatható, az elszámolás alapjául a mellékvízmérők szolgálnak. Amennyiben az összesített mellékvízmérős fogyasztás és a bekötési főmérő között különbözet keletkezik és a lakóközösség a szolgáltatóval megvizsgáltatta, hogy valóban mindenütt szabályos mérés történt, vízelfolyás nincs és szabálytalan vízvételezés sem mutatható ki, akkor a különbözetet a szolgáltató nem számlázhatja a fogyasztói közösség felé.

Jelen állásfoglalásunk nem tekinthető jogforrásnak, vitás ügyekben jogorvoslati célra nem használható fel.

 

 

Budapest, 2015. június 23.

 


Farkas Tamás - elnök
Sánta Józsefné - irodavezetõ
1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: 36 1 331-1313, Fax: 36 1 331-1396
e-mail: losz@losz.hu,
internet: www.losz.hu