LOSZ logo

Jogszabályok

A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

 

2011_evi_CCIX_törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX tv.egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2013. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések muszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról1

A Kormány 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelete egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (pdf) 
 
2012. évi munkaszüneti napok (doc)
 
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről (doc)
 
104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról (pdf)
 
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (doc)
 
Jogszabályok1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról: PDF, ZIP (pdf, zip)
 
215/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról: PDF, ZIP (pdf, zip)
 
47/2006. (III. 7.) Kormányrendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról: PDF, ZIP (pdf, zip)
 
2010. évi CLXXVII. Törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módodításáról (pdf)
 
Tájékoztató
a 2003. évi CXXXIII. a Társasházakról szóló törvény 2009. évi LXXXIX. Törvényben meghatározott módosításáról (pdf)
 
30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól (pdf) 
 
A társasházi törvény 2009. október 1-jei módosítása egységes szerkezetben (pdf) 
(megjelölve azokat a szakaszokat, amelyek 2010. január 1-jén lépnek hatályba)
 
Módosítási javaslat és indítvány tervezet és értékelés - indoklással együtt a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény tartalmi alkalmazhatósága és módosítása (pdf) 
 
76/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletaz épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (pdf) 
 
2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről (pdf) 
 
2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról (pdf) 
 
A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete - a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) (pdf)
 
 
 
 
Ma 2018. 1. 21, vasárnap, Ágnes napja van. Holnap Vince napja lesz.